Home » Männen från Veletovo och andra noveller by Ivo Andrić
Männen från Veletovo och andra noveller Ivo Andrić

Männen från Veletovo och andra noveller

Ivo Andrić

Published 1962
ISBN :
Paperback
285 pages
Enter the sum

 About the Book 

Ivo Andrić, den jugoslaviske nobelpristagaren, har själv varit med om att sammanställa detta urva, ett första på svenska, ur sin rika, internationellt mycket kända novellproduktion. De episka mästerverken Bron över Drina och Konsulerna har redanMoreIvo Andrić, den jugoslaviske nobelpristagaren, har själv varit med om att sammanställa detta urva, ett första på svenska, ur sin rika, internationellt mycket kända novellproduktion. De episka mästerverken Bron över Drina och Konsulerna har redan gjort oss förtrogna med den verklighet som också är novellernas- huvudparten av dem har till bakgrund den bosniska småstaden eller landsbygden och ofta är det den muntliga folkliga berättelsen som fått utgöra underlaget.Att Ivo Andrić är en mästare också i det begränsade och förtätade formatet bär dessa noveller vältaligt vittnesbörd om. De imponerar lika mycket genom sin intensivt upplevda och återgivna miljö som genom sin fördjupade, mogna människoskildring och psykologiska insikt. Kanske blottar sig Ivo Andrić också själv på ett öppnare och hänsynslösare sätt här än i sina romaner. Hans människoskildring har plats både för den mjukt bukoliska idyllen och för bottenfrusen andlig fattigdom, dör det drastiskt-komiska och det tragiska, förtröstan och förtvivlan. Djupast når han kanske i de noveller där han framställer särlingens, den utstöttes och utomståendes värnlöshet inför en kall och oförstående omvärld.Männen från Veletovo visar Ivo Andrić från en delvis ny och ofta överraskande sida och utgör ett kraftfullt bevis på omfånget av och vitaliteten i hans konstnärskap. Denna novellsamling är en litterär händelse, efterlängtad av alla dem som beundrar Ivo Andrićs sällsynta förmåga att gestalta människoöden och händelser i en miljö som ter sig på en gång exotisk och främmande och sällsamt förtrogen och nära, levandegjord av författarens patos, medkännande och människokännedom.(Baksidestext, Bonniers 1962)Noveller är hämtade ur: Odabrane pripovetke och Lica.Ivo Andrić - [urval och översättning från serbokroatiskan av Gun Bergman]